A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Seychely - Průvodce

V zájmu prevence zbytečných komplikací a nepříjemností na Vaší cestě je ve Vašem zájmu neopomenout několik důležitých zásad.

1. Před odjezdem na Seychely se informujte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí o podmínkách cestování a o možných epidemiích.

2. Buďte v kontaktu s blízkou osobou. Dohodněte s ní termín příjezdu a odjezdu, případně kontakt na Vás. Informace o této osobě můžete zapsat i do Vašeho cestovního pasu.

3. Chraňte své doklady a cenné předměty. V případě ztráty, odcizení či znehodnocení je nutno dostavit se na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

4. Před odjezdem se pojistěte. Zcela nezbytné je pojištění úhrady léčebných výloh v zahraničí. Taktéž doporučuji pojistit si svá cestovní zavazadla.

5. Dodržujte místní zákony a předpisy. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů. Na Seychelách je velký problém černým obchodem s valutami.

6. Zkontrolujte si doklady. Hlavně datum platnosti Vašeho pasu, v případě, že si chcete zapůjčit vozidlo tak i platnost řidičského průkazu.

7. Dodržujte celní předpisy. Vývoz, průvoz i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (např. výrobky z kůže chráněných druhů zvířat, nebo mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, nebo rostlinných druhů je bez zvláštního povolení přísně zakázán. Rovněž v případě vývozu výrobků zhotovených z kokosové palmy je třeba žádat o povolení. V případě Coco de Mer musíte mít doklad o vývozu, který získáte v obchodě.

8. V případě krachu cestovní kanceláře se obraťte na honorární konzulát ČR na ostrově Mahé ve městě Victoria .

9. Při hospitalizaci kontaktujte bezplatnou linku společnosti, kde jste si sjednávali cestovní pojišťění. Operátoři jsou schopni s personálem vyjednat všechny formality, které potřebujete.

10. Při ztrátě nebo odcizení finančních prostředků nahlaste tuto skutečnost na místní policii, která Vám vydá potvrzení o ztrátě nebo odcizení peněz. V případě, že nemáte jiné prostředky, můžete se obrátit na zastupitelský úřad ve Victorii .

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud